Phone: +385(0)40 682 955  Email: m-mills@m-mills.hr

Datum: 02. srpanj 2018.

m-mills d.o.o., Sajmišna 22, Kotoriba primati će pšenicu roda 2018. godine od poljoprivrednih proizvođača (vlasnika žitarica) pod slijedećim uvjetima, a koji se smatraju dogovorom između otkupljivača i vlasnika žitarica:

 1. Otkup pšenice počinje dana 02. srpnja 2018. godine u 06:00 sati. Otkup traje do popunjenja silosnih kapaciteta
 2. Pšenica se ne prima na uslužno skladištenje.
 3. Analize vlastoručno izuzetih uzoraka za potrebe stranke se obavljaju prema prethodnom dogovoru
 4. Kvalitetu robe na ulazu određuje laboratorij m-mills d.o.o.
 5. Stranka je dužna pratiti vaganje i određivanje kvalitete dopremljene sirovine. Eventualnu reklamaciju može podnijeti najkasnije do završetka drugog vaganja. Naknadne reklamacije se neće uvažavati. Svojim potpisom na vagarinki proizvođač je suglasan s načinom obračuna i utvrđenim razredom kvalitete.
 6. Pšenica se prima svakim danom od 06:00 sati do 21:00 sat. Eventualne promjene radnog vremena biti će pravovremeno izvješene na otkupnom mjestu.
 7. Isplata pšenice vršit će se u roku od 10-15  dana od predaje pšenice ili prema dogovoru stoga je proizvođač obvezan ponijeti OIB, osobnu iskaznicu, IBAN

 

 ps3

 

 • Sadržaj(%) proteina i hektolitarska masa je kriterij za određivanja razreda kvalitete i cijene pšenice i podijeljena je u šest osnovni cjenovnih klasa
 • Cijena pšenice će se po potrebi mijenjati u zavisnosti od kretanja cijene pšenice na hrvatskom tržištu i kretanja cijene pšenice na burzama
 • Na sve količine se obračunava 1% ulaznog kala
 • Za ukupnu primjesu iznad 3% prilikom obračuna naturalno se korigiraju isporučene količine na način da se pre- dana količina množi koeficijentom iskorištenja „k“ k=(100-utvrđene nečistoće)/(100-3)
 • Za sadržaj vlage iznad 13,5% prilikom obračuna naturalno se korigiraju isporučene količine pšenice na način da se predana količina množi koeficijentom iskorištenja „k“ k=(100-utvrđena vlaga)/(100-13,5)

Nismo obvezni primiti pšenicu:

 • sa sadržajem proteina manjim od 10,5%
 • sa sadržajem vlage iznad 14,5%
 • sa sadržajem primjesa iznad 5,0%, od toga crnih primjesa iznad 2,0%
 • zaražena smrdljivom snijeti i drugim biljnim bolestima štetnim po zdravlje ljudi ili životinja
 • s lošim senzornim svojstvima (strani miris ili okus)
 • zaražena skladišnim štetnicima
 • s brojem padanja nižim od 220 (proklijala pšenica)
 • s hektolitarskom masom ispod 72 kg/hl
 • genetski modificirana pšenica
 • sa sadržajem pesticida, teških metala i mikotoksina iznad zakonom propisanih granica.

Preuzmite službeni dokument

Info

VAT no: HR87527652963

MBS: 070081535

Share capital: 7.227.000 kn

a limited liability company

Contacts

Sajmišna bb
40329 Kotoriba
Hrvatska

Email: m-mills@m-mills.hr 

Web: www.m-mills.hr