Telefon: +385(0)40 682 955  Email: m-mills@m-mills.hr Politika kvalitete i sigurnost hrane 2018

 

(Pisana ponuda Ugovora o isporuci)

Datum: 03. srpanj 2019.

 

m-mills d.o.o., Sajmišna 22, Kotoriba  primati će pšenicu roda 2019. godine od poljoprivrednih proizvođača (vlasnikam-mills d.o.o., Sajmišna 22, Kotoriba  primati će pšenicu roda 2019. godine od poljoprivrednih proizvođača (vlasnikažitarica) pod slijedećim uvjetima, a koji se smatraju sporazumom između otkupljivača i vlasnika žitarica:

1. Otkup pšenice počinje dana 05. srpnja 2019. godine u 06:00 sati. Otkup traje do popunjenja silosnih kapaciteta, anajduže do 15. kolovoza 2019. što je ujedno i krajnji rok važenja ove Pisane ponude.

2. Pšenica se ne prima na uslužno skladištenje.

3. Analize vlastoručno izuzetih uzoraka za potrebe stranke se obavljaju prema prethodnom dogovoru

4. Kvalitetu robe na ulazu određuje laboratorij m-mills d.o.o. Uzimaju se tri uzorka - prvi za analizu, drugi se daje Vlasniku žitarica a treći ostaje na mjestu otkupa.  Ukoliko Vlasnik žitarica zatraži drugu analizu može ju napraviti u akreditiranom laboratoriju o svom trošku.

5. Stranka je dužna pratiti vaganje i određivanje kvalitete dopremljene sirovine. Eventualnu reklamaciju može podnijeti najkasnije do završetka drugog vaganja. Naknadne reklamacije se neće uvažavati. Svojim potpisom na vagarinki proizvođač je suglasan s načinom obračuna i utvrđenim razredom kvalitete kao i na sve ostale odredbe ove Pisane ponude koja je prilog otkupnom bloku.

6. Pšenica se prima svakim danom od 06:00 sati do 21:00 sat. Eventualne promjene radnog vremena biti će pravovremeno izvješene na otkupnom mjestu.

7.Isplata pšenice vršit će se prema dogovoru sa svakim od proizvođača a najkasnije u roku do 60 dana od predaje pšenice stoga je proizvođač obvezan ponijeti OIB, osobnu iskaznicu, IBAN (ROK PLAĆANJA_____DANA)

 

Utvrđivanje razreda kvalitete i cijene pšenice:

otkup2019

 • Sadržaj(%) proteina i hektolitarska masa je kriterij za određivanja razreda kvalitete i cijene pšenice
 • Hektolitar mora zadovoljiti uvjet klase - u suprotnom se utvrđuje za jedan korak niža klasa od one koju definira protein
 • Sva pšenica hektolitarske mase ispod 74 kg/hl smatra se IV klasom
 • Hektolitarska masa iznad 74 kg/hl, vlaga niža od 13,5% te primjese manje od 5% se ne vrednuju ni količinski ni financijski
 • Na sve količine se obračunava 1% ulaznog kala
 • Za ukupnu primjesu iznad 5% prilikom obračuna naturalno se korigiraju isporučene količine na način da se predana količina množi koeficijentom iskorištenja „k“ k=(100-utvrđene nečistoće)/(100-5)
 • Za sadržaj vlage iznad 13,5% prilikom obračuna naturalno se korigiraju isporučene količine pšenice na način da se predana količina množi koeficijentom iskorištenja „k“ k=(100-utvrđena vlaga)/(100-13,5)

 

Nismo obvezni primiti pšenicu:

 • sa sadržajem proteina manjim od 10,5%
 • sa sadržajem vlage iznad 14,5%
 • sa sadržajem primjesa iznad 6,0%, od toga crnih primjesa iznad 2,0%
 • zaražena smrdljivom snijeti i drugim biljnim bolestima štetnim po zdravlje ljudi ili životinja
 • s lošim senzornim svojstvima (strani miris ili okus)
 • zaražena skladišnim štetnicima
 • s brojem padanja nižim od 220 (proklijala pšenica)
 • s hektolitarskom masom ispod 70 kg/hl
 • genetski modificirana pšenica
 • sa sadržajem pesticida, teških metala i mikotoksina iznad zakonom propisanih granica.

 

Preuzmite službeni dokument PDF

Informacije

VAT no: HR87527652963

MBS: 070081535

Temeljni kapital: 7.227.000 kn

društvo s ograničenom odgovornošću

Kontakti

Sajmišna bb
40329 Kotoriba
Hrvatska

Email: m-mills@m-mills.hr 

Web: www.m-mills.hr